Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2013

myfeelingsforu
Pożycz serce, moje wciąż bije, ale to kamień.
— Eldo
Reposted fromAnzay Anzay viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
5465 2abf
Reposted fromgifz gifz viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
Przytul mnie, ukryjmy się pod kołdrą, wiem, że tego nie lubisz, bo Ci za ciepło, ale ja wciąż mam zimne dłonie i rób tak jak wtedy, wdmuchuj mi pomiędzy nie swój gorący oddech. Nie zostawiaj mnie w ciągu tych nocy. Znudźmy się sobą w końcu. Miejmy dosyć swojej obecności. Zacznijmy się kłócić. Pokaż mi, że mnie trochę nienawidzisz, że doprowadzam Cię do szału, nie rozumiesz mnie i najchętniej wymazałbyś mnie ze swojego życia. Proszę, bo zaczyna przerażać mnie, iż dotąd jedynie mnie kochasz.
Reposted fromnexxt nexxt viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
1425 557e 390
Reposted fromnexxt nexxt viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
myfeelingsforu
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu

I mimo, że czas płynął nie chciałem innych imion

— Mezo "Zemsta"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa.
— Marek Hłasko
myfeelingsforu
5791 e88c 390
myfeelingsforu
Mam na imię Buka. Tragizm mojej postaci polega na tym, że nie mogę się powiesić, gdyż nie mam szyi.
— Fikcyjne konto Buki na nk
myfeelingsforu
4881 87f9 390
Aa, jebać
myfeelingsforu
Sądzisz że coś o mnie wiesz, ale to tylko wspomnienia, nic więcej.
— Haruki Murakami, Przygoda z owcą
Reposted frommhsa mhsa viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu

Trzeba coś kochać żeby coś znienawidzić.

Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
Dużo mówię, jeszcze więcej planuje i praktycznie nic nie robię.
— True Story.
myfeelingsforu
myfeelingsforu
myfeelingsforu
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
— i.need.you.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viamore-than-a-memory more-than-a-memory
myfeelingsforu
Pewnego dnia mnie znienawidzisz, nie wiem ile czasu zostało, ale wiem, że to się stanie.  
myfeelingsforu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl